Kitty 070-355 60 90 • Anders 0705-61 24 07 • Carl Gustav 0705-34 81 04

våra betesmarker

Våra betesmarker har vi i Ljungbyhed, runt Herrevadskloster.

Dessa beten arrenderar vi av Länsstyrelsen.

Varje sommar släpper vi ut 100 kor med sina kalvar och 40 ungdjur för att sköta om naturreservatet.

De går i fyra olika grupper och tillsammans betar de ca 270 ha. Här är det mycket fästingrikt och vi behöver skapa en viss immunitet, mot fästingburna sjukdomar hos djuren, genom att låta dem gå på markerna sedan de är kalvar.

Vi har en bofast som är med djuren dagligen och med hjälp av en GPS i varje flock så kan vi se vart djuren befinner sig vid 6 olika tillfällen under dagen. Vi hanterar djuren ofta i våra fållor när de ska byta beten och detta gör djuren väl hanterade.