Kitty 070-355 60 90 • Anders 0705-61 24 07 • Carl Gustav 0705-34 81 04

prövningskalvar

 Till år 2022-2023 prövningsomgång av avelstjurar på Gunnarp, bidrog vi med två av våra tjurkalvar av Svart Angus och Röd Angus.

Individprövning innebär att de tjurar som skall avelsvärderas, föds upp på en prövningsstation i ett gemensamt stall. Genom att de testas samtidigt, i samma miljö, eliminerar man, så långt som det är möjligt, påverkan av miljön. Det innebär att de skillnader som tjurarna visar för olika egenskaper huvudsakligen beror på deras olika genetiska kapacitet.

Vi kan glatt meddela att det gick bra för våra tjurar på årets prövning och auktion. Cliff av Höganäs blev bäst betald i rasen med 105 000 kr.
Red Dolphin av Höganäs blev köpt av Viking Genetics för semin. Det blir gårdens tredje tjur som säljs till Viking Genetics för att producera doser för inseminering i mjölk-och köttrasbesättningar.

 

8468 – CLIFF AV HÖGANÄS

Född: 2021-12-24
Mor: Friskatorpet Basin Belle
Far: Astroid av Höganäs
Morfar: Obelix Av Rya

Såld för 105 000 kr

8485 – RED DOPLPHIN AV HÖGANÄS

Född: 2022-01-18
Mor: Red Dyna Nellie av Höganäs
Far: Red Zantos av Fogdegården
Morfar: 7–1550 Lancaster

Såld för 54 000 kr till Viking Genetics

Här kan ni följa utvecklingen för de prövande raserna
Vägningslistor

Gårdens andra tjur som såldes till Viking Genetics genom svensk köttrasprövning 2020, VB-Attack.

Gårdens första tjur som såldes till Viking Genetics genom svensk köttrasprövning 2018, VB-Young