Kitty 070-355 60 90 • Anders 0705-61 24 07 • Carl Gustav 0705-34 81 04

Välkommen till Åkersdal

Våra besättningsnamn är Höganäs Angus och Åkersdal Simmental. Störst inriktning har vi på Angus av Svart och Röd.

Vi har runt 100 kalvningar varje vinter mellan december och mars.

Under 6 månader genom vintern bor djuren hemma i Höganäs i stallar, både inomhus och utomhus. De serveras foder av enbart rullat gräsensilage och ligger på strödda bäddar av halm.

Under de andra 6 månaderna genom sommaren, får djuren komma till naturbetesmarkerna runt Herrevadskloster och beta med sin kalv tills kalven vänjs av vid ca 6–7 månaders ålder.

Vill ni komma för att se hur våra djur har det vinter som sommar, så hör gärna av er så visar vi er runt och berättar mer om dem.