Kitty 070-355 60 90 • Anders 0705-61 24 07 • Carl Gustav 0705-34 81 04

Om åkersdal

Gården Åkersdal ligger mellan Höganäs och Jonstorp, 5 km från kusten. Idag ägs och drivs gården av makarna Kitty och Anders. Barnen Gustav och Felix hjälper till där de kan. Anders är uppväxt på gården och är den fjärde generationen som bor och sköter om den.

Här föder vi upp avelsdjur av rasen Aberdeen Angus i både rött och svart och vi föder upp Simmental. Kitty ansvarar för den dagliga skötseln av djuren och ekonomin. Anders ansvarar för växtodlingen och odlar i huvudsak spannmål, raps och sockerbetor för avsalu till livsmedelsindustrin, på ca 200 ha mark och Anders far, Carl Gustav, är den goda hjälpen vid arbetstoppar både hos djuren och på växtodlingen.

Våra Angus och Simmental säljs för avel och bruks och besättningen är stambokförd.

vilka är vi på åkersdal drift ab

skicka ett meddelande

Vill du komma i kontakt med oss? 
Skicka ett meddelande!

2 + 14 =