Kitty 070-355 60 90 • Anders 0705-61 24 07 • Carl Gustav 0705-34 81 04

raserna på åkersdal drift ab

Aberdeen Angus

Angus kommer ursprungligen från Skottland. I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag.

Fördelarna med Angus är många. Angus innebär minskade foderkostnader, lättare kalvningar, bättre marmorering. Våra Angus passar bra för att beta naturreservatet i Ljungbyhed.

Röd Angus

Vi har ca 45 kalvningar av Röd Angus, varje år

Svart Angus

Vi har ca 35 kalvningar av Svart Angus, varje år

Simmental

Simmental leder utvecklingen som en av världens mest anpassningsbara raser.

De har de bästa modersegenskaperna. De är lätthanterliga med bra temperament.

Vi har ca 20 kalvningar av Simmental, varje år